Convocatorias finalizadas

Grants to become master composters

Convocatoria de 25 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros con destino ao Plan Compost Revitaliza

Convocatoria de 15 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros 

Convocatoria de 10 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros  

Temporary work

Convocatoria para a selección de mestras e mestres composteiros con destino nos concellos da provincia

 

Técnica ou técnico de xestión de residuos municipais e tratamento de biorresiduos

Mestras e mestres composteiros

Técnica ou técnico de xestión económico-administrativa