Convocatorias finalizadas

Bolsas para ser mestra e mestre composteiro

Convocatoria de 25 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros con destino ao Plan Compost Revitaliza

Convocatoria de 15 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros 

Convocatoria de 10 bolsas de práctica laboral para mestras e mestres composteiros 

Interinidades

Convocatoria para a selección de mestras e mestres composteiros con destino nos concellos da provincia

 

Técnico de xestión de residuos municipais e tratamento de biorresiduos

Mestras e mestres composteiros

Técnico de xestión económico-administrativa